Kontaktuj nás

Renáta Zacharová - EZaL
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

IČO: 22634452
DIČ: 1020527079
IČ DPH: SK1020527079
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom úrade v Žiline odbor Živnostenský spis č.:ŽO-98/00230/002 živn.register č.: 194/98

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
č.ú.: 2589864854/0200

Mobil: +421 903 312 613
E-mail: hello@mamaluk.eu

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba: Pondelok až Piatok od 9:00 do 15:00 hod

Zodpovedný vedúci: Ervín Zachar

Prevádzka: Renáta Zacharová - EZaL, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-99, 011 79 Žilina 1, tel.: 041/7632 130,e-mail: za@soi.sk